Home / Uncategorized / Management of complex cases in Endodontics.

    Management of complex cases in Endodontics.

    “บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด ร่วมกับ VDW แบรนด์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์รักษาคลองรากฟันจากประเทศเยอรมัน จัดบรรยายทางวิชาการให้กับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาคลองรากฟันในหัวข้อ “Management of Complex Case in Endodontics” โดย Prof. Nicola Grande วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ Vie Hotel ราชเทวี”

    Loading...