Home / Events

Events

S.D.Tantavade บริจาคชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

S.D.Tantavade ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศ 5th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019

ภาพบรรยากาศงาน TDA 2019 ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศงาน Door Dental Occlusion & Oral Rehabilitation ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 – 2 กันยายน 2562 ณ Holiday Inn Bangkok Sukhumvit

ภาพบรรยากาศงาน Aconia Technician Training 24 – 25 August 2019 At Smart Dentistry Training Center #SDTC by SD Tantavade 1988 บรรยายโดย Speaker Simon Pan Senior Lecturer, Senior Technician จาก Besmile #BSM

 

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “THE CASE : รักษารากจากธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ. โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศงาน TDA 2018 ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศงาน TDA 2017 ครั้งที่ 2

Loading...