Home / Careers

Careers

S.D. Tantavade (1988) Co., Ltd. (SDT) was found in 1988.

SDT is one of the leading distributors in dental business and sold wide range of dental material, accessories, and equipment, supplied from various brands and manufacturers all around the world. We are seeking for an active and highly qualified candidate to support our business expansion in the following positions:

ผู้จัดการฝ่ายขาย กทม. 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. ควบคุมดูแลและบริหารทีมงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเทคนิคการปิดการขาย
 2. วางแผนกำหนดยอดขายในแต่ละเดือนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 5. ประสานงานกับลูกค้าจนกว่ากระบวนการขายเสร็จสมบูรณ์
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 7. ให้บริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและทีมงานขายในเรื่องต่างๆ
 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. ปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุ 35-45 ปี
 3. ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 8 ปี
 4. ต้องการประสบการณ์ 3 ปีในการบริหารการขายพร้อมความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วเพื่อนำและสร้างทีมขายที่ประสบความสำเร็จ
 5. จัดการทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของธุรกิจรับประกัน
 6. มีทักษะการขายในการเข้าถึงลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และรักษาลูกค้า
 7. มีพนักงานขายที่มีทักษะการจัดการ
 8. กระตุ้นและแนะนำทีมขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา
 9. จัดการกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด
 10. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
 2. เก็บข้อมูลทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึงศึกษาทิศทางและแนวโน้มทางการตลาดที่จะเปลี่ยนไป
 3. พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้แทนขาย
 4. รับผิดชอบ ดูแล และแสวงหาตัวแทน/สถาบันในพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและผลงานตามเป้าหมาย รวมทั้งอำนวยความสะดวกและการบริการแก่ตัวแทนและนายหน้า
 5. ดูแลรับผิดชอบการบริหารภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาด โปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 6. ติดต่อประสานงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ทำเอกสารประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์
 7. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมพนักงานภายใต้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้น
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45  ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 10 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดและบริหารทีมงานเป็นอย่างดี
 5. เดินทางออกนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และทักษะการนำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. สนับสนุนกิจกรรมการขายของผู้แทนเขต โดยการนำเสนอข้อมูล ทดลองการใช้งานให้แก่ลูกค้า จัดอบรบสินค้าให้กับผู้แทนขาย
 2. แนะนำการใช้งานสินค้าหลังการขายให้กับลูกค้า พร้อมติดตาม
 3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทันตกรรม และเตรียมการฝึกอบรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และข้อมูลทางเทคนิคให้แก่ผู้แทน
 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ผ่านทาง E-mail, Skype, IM
 5. สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า นำข้อมูลมาวางแผนการขายร่วมกับทีมฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดได้
 6. สร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ KOL, มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 5. ถ้าหากมีประสบการทำงานเกี่ยวกับทางด้านทันตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีใบขับขี่และมีรถยนต์ส่วนตัว
ผุ้แทนขายอุปกรณ์ทันตกรรม กรุงเทพฯ (Sale) 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. วางแผนการขายในเขตที่รับผิดชอบ และนำเสนอขายสินค้าเครื่องมือและวัสดุด้านทันตกรรม
 2. เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 3. เข้าตรวจสอบ และให้คำแนะนำรวมทั้งการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
 4. สรุปรายงานการขาย (Report) ประจำวันและประจำเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีใจรักงานขายและบริการ ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 5. บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบอนุญาตขับขี่)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • โบนัส
 • ท่องเที่ยวสันทนาการประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณี บวช,แต่งงาน,ฌาปณกิจ,คลอดบุตร
 • เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานไม่ขาดลามาสาย
 • อบรมความรู้เพิ่มเติม
Contact Address

Human Resources Department

 • S.D.TANTAVADE (1988) CO., LTD. 47 Soi Samakee 20 Samakee Road, Tumbon Tasai, Amper Meung, Nonthaburi 11000 Thailand
 • Tel. 662-952-4815-18 Fax: 662-952-4819
 • E-mail: [email protected]
Loading...