Archives for งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่1

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่1

ขอเชิญทันตแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ ทันตภิบาล และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 1/2559 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ.Centara Grand Central World ชั้น 23 พบกับนวัตกรรมใหม่ทางทันตกรรม สินค้าใหม่และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานนี้ พบกันที่บูธ SDT บูธเลขที่ 1-2, 296-301, 324-329

Loading...